SMARTGUARD
Milieu-stralingsbewakingssysteem

Het modulaire omgevingsbewakingssysteem SmartGuard van Comecer stelt een PET-cyclotronfaciliteit en -apotheek in staat om een gecontroleerde bewakingsomgeving te implementeren, inclusief uitgebreide middelen om (overschreden) alarmniveaus te verwerken en te documenteren, en om meetgegevens te registreren.

Belangrijkste punten

 • Modulair en flexibel systeem
 • Controle in realtime
 • Historiek van gebeurtenissen exporteren
 • Virtuele mappen
 • Melding van een gebeurtenis via mail
 • Tot 128 detectie-eenheden
 • In overeenstemming met cGMP

Milieu-stralingsbewakingssysteem

Het systeem is flexibel in die zon dat het geconfigureerd kan worden om aan de specifieke behoeften van een site te beantwoorden, waar deze behoeften verband kunnen houden met regelgeving, bewaking van de productie en/of de veiligheid.

Het systeem is modulair in die zin dat er een aantal modules beschikbaar zijn, die gebruikt kunnen worden om kleinschalige, gedecentraliseerde systemen maar ook gecentraliseerde bewakingssystemen voor de hele afdeling samen te stellen.

Er werd speciale aandacht besteed aan GMP-vereisten wat reinigbare oppervlakken en verborgen bekabeling betreft.

Systeemarchitectuur

SMARTGUARD Architeture

De kern van het SmartGuard-systeem bestaat uit SGS, waarmee de gebruiker een overzicht heeft van alle gebeurtenissen in de faciliteit, de meetgegevens verzamelt en analyseert, en apparaten in specifiek ontworpen mappen van de faciliteit configureert en beheert.

SmartGuard Software

 • Wanneer er niveaus worden overschreden, ontvangt de gebruiker een melding van deze gebeurtenis. Er is een melding wanneer bepaalde niveaus in metingen worden overschreden die aangeeft waar de gebeurtenis plaatsvindt. Op die manier kan de gebruiker indien nodig tijdig de juiste maatregelen nemen.
 • Gepersonaliseerde virtuele mappen die aangepast aan uw faciliteit ontworpen zijn. Elke map bestaat uit vier niveaus: gebieden, zones, kamers en apparaten. Een gebied is een deel van de bewaakte verdieping in de afdeling. Elk gebied bestaat uit verschillende kamers, met hierin zones met verschillende apparaten.
 • De verzamelde gegevens worden bijeengebracht en kunnen vlot worden gelezen. In de software worden de gegevens automatisch verzameld en in makkelijk leesbare grafieken of tabellen ingevoerd.
 • Elk apparaat dat met het systeem is verbonden, kan via de software van op afstand geconfigureerd worden.

Een oplossing op basis van het internet dat gegevens van bewaakte gebieden, kamers en apparaten opslaat, rapporteert en exporteert. VMS word op de lokale server van de klant geïnstalleerd. Vanuit dat punt is het systeem toegankelijk aan de hand van een gewone browser via een computer die met de server is verbonden.

SMARTGUARD - web based system

Een detectie-eenheid bestaat uit een stralingsdetector en een controller/weergave-eenheid. Het type detector varieert naargelang de uit te voeren taak.

Er zijn detectie-eenheden voor de volgende taken beschikbaar:

 • Bewaking van de productie (hete cel)
 • Bewaking van gebieden (lab)
 • Bewaking van de lucht (rookkanaal/leiding/hete cel)
 • Bewaking van neutronen (kluis)

Het controller-station kan tot 200 detectie-eenheden verwerken. Omdat SmartGuard een systeem is dat volledig op de klant/server is gebaseerd, kunnen remote displays (VMS-RD) in om het even welke kamer van de afdeling worden opgesteld (bijvoorbeeld het radiochemielabo, kwaliteitscontrole, enz.) om de status van het systeem weer te geven.

Bewaking van de productie in de hete cel en bewaking van gebieden in het labo wordt door de VRM-303 stralingsmonitor gedekt, uitgerust met een VRM-GP Geiger-Müller-detector. Meetgegevens zijn zowel lokaal als op het centrale controlestation beschikbaar.

Voor de bewaking van de lucht zijn er twee detectie-eenheden beschikbaar.

smartguard-vrm-303

 

Het eerste systeem (VRM-SM) is bedoeld voor het meten van activiteit (concentratie) in rookkanalen en ventilatieleidingen.

Het tweede systeem (VRM-AM) is bedoeld voor het meten van activiteit (concentratie) vanbinnen in hete cellen of kamers. In de hete cellen (of kamers) wordt de lucht bemonsterd. Een standaard VRM-AM ondersteunt tot vier kamers. Er is een optie verkrijgbaar om dit met vijf kamers uit te breiden, voor een totaal van negen kamers.

In alle faciliteiten die aan GMP-voorschriften onderworpen zijn, is installatie zeer belangrijk. De aanwezigheid van zichtbare kabels, gaten waar er zich stof in kan ophopen en onregelmatige oppervlakken kan een goede reinigingsprocedure hinderen.

Dankzij het gebruik van:

 • Verborgen kabels (ook in geval van detectors op afstand)
 • Connectors met laag profiel op het achterpaneel van uitleeseenheden
 • Geïntegreerde detector
 • Ingekapselde kabels voor de installatie
 • is het nu mogelijk om detectors (op een wand gemonteerd) zonder zichtbare kabels te installeren.

Ook remote displays (VMS-RD) worden zonder zichtbare kabels geïnstalleerd en kunnen makkelijk worden schoongemaakt.

Smartguard Remote-PC

Voedingsvoorwaarden

Sommige eenheden worden lokaal gevoed. De klant moet consistent netvermogen en consistente aarding over de hele site verzekeren. De meeste eenheden worden via Ethernet met vermogen gevoed. Wij raden de klant aan om deze LAN-infrastructuur te implementeren volgens de lay-out die door Comecer wordt verstrekt.

Uiteraard kan Comecer indien gewenst u bij dit proces helpen.

Sign up for your Comecer Account

If you already have a Comecer Account, log in for faster access. Members get access to our on demand and live webinars, guides, product data sheets, catalogues, exclusive videos, and more.

 
 
 
 
 
 
I have read and understood the information notice pursuant to Art. 13 GDPR (Information notice – Privacy Policy)
 
 

Search for the Comecer products that are most suited to your need and field of work

SmartGuard - Environmental Monitoring System
ACS - Air Compressing Station
Therabed Metabolic Radiotherapy Management System
Cancel

Technical

Chiudi

Cancel

Statistical

Chiudi

Cancel

Targeting

Chiudi