close
 • Events
 • Landing
 • Pages
 • News
 • Products
 • Video

IBC NM
Software voor beheer van nucleaire geneeskunde

Merk op: de vertaling van dit artikel naar het Nederlands is een vertaling ter ondersteuning. De vertaling wordt aan de hand van een vertaalsoftware gegenereerd en wordt niet aan revisie onderworpen. Bijgevolg kunnen we geen fouten uitsluiten en dient men de Engelse versie als originele versie in beschouwing te nemen, waarin u de meest recente informatie zult aantreffen. U kunt die hier openen.

De IBC Nucleaire Geneeskunde software is een compleet client/server systeem voor nucleaire geneeskunde afdelingen.
Volledige informatie beschikbaar op ibc.comecer.com “

IBC-NM - Nuclear Medicine Management Software

IBC software voor beheer van nucleaire geneeskunde

Kenmerken IBC Nucleaire Geneeskunde:

 • Radiofarmaceutische bereiding op basis van door de gebruiker gedefinieerde bereidingsprotocollen
 • Voorraad- en afvalbeheer inclusief rapporten over de feitelijke radioactiviteit op voorraad en in afval
 • Bestelbeheer voor voorraadartikelen, automatische besteladviezen als de voorraad bijna op is;
 • Orderbeheer voor kant-en-klare radiofarmaceutica (multidosisflacons, spuiten, enz.)
 • Kwaliteitscontroles op de hardware, advies over de uitvoering van de kwaliteitscontroles
 • (Door gebruiker te definiëren) Kwaliteitscontroles op radiofarmaceutica, zoals molybdeendoorbraak, etiketteringspercentage en visuele controle.
 • Barcode-ondersteuning (zowel 1D als 2D) voor identificatie van voorraad, spuiten, flacons, tussenproducten, afvalcontainers
 • Voorbereiding van spuiten
 • Registratie van injecties bij patiënten
 • Naadloze integratie met Comecer IRIS injectiesysteem
 • Naadloze integratie met Comecer FEBO- en ARGO-doseersystemen
 • DICOM-werklijstondersteuning voor import van onderzoeksplanning
 • HL7-ondersteuning (tweerichtingsverkeer)
 • Labelbeheer voor vele soorten labels
 • Managementrapporten
 • Ingebouwde isotopenlijst
 • Client-serversysteem voor meerdere gebruikers
 • 3 zwevende licenties inbegrepen die onbeperkt kunnen worden uitgebreid
Cancel

Technical

Chiudi

Cancel

Statistical

Chiudi

Cancel

Targeting

Chiudi