close
 • Events
 • Landing
 • Pages
 • News
 • Products
 • Video

ALCEO
Verwerkingssysteem voor vaste stoffen

ALCEO is een volledig geautomatiseerd verwerkingssysteem voor vaste stoffen, bedoeld voor de productie van radionucliden gebruikt in radiofarmaceutica. De geproduceerde radionucliden zijn beschikbaar in een vorm die voor radiofarmaceutische synthese geschikt is. Met het geïntegreerde systeem kan men alle handelingen zonder handmatige interventie van bedieners uitvoeren.

De ALCEO-reeks is een groep machines die men op basis van diverse parameters kan configureren, zoals:

 • het type isotoop
 • de specifieke radio-isotopen die men moet produceren
 • gebruik van een “cassette voor eenmalig gebruik”
 • het type proces gekozen voor de productie van verschillende radio-isotopen:
  Gemengd: verschillende productieprocessen worden uitgevoerd vanuit dezelfde configuratie
  Gescheiden: elk productieproces heeft een eigen, specifieke configuratie.

De radio-isotopen die men kan produceren, zijn 61Cu, 64Cu, 89Zr, 124I, 123I, 68Ga, 44Sc, 86Y en 45Ti.

How to push a medical cyclotron to produce innovative isotopes?

Radiopharma - Nuclear Medicine
Radiopharma - Nuclear Medicine
ALCEO 4.0 - Solid Target Processing System

ALCEO - Verwerkingssysteem voor vaste stoffen

 • Modulair design
 • Halogeen system (voor 123I en 124I)
 • Metaal systeem (voor 68Ga, 61Cu, 64Cu, 89Zr, 44Sc, 45Ti, 86Y)
 • Bidirectionele pneumatische target-transfer tussen cyclotron en hete cellen
 • Eén cyclotron-poort is voor beide systemen vereist
 • Stralingseenheid met folie, ondersteund door een met water gekoeld hexagonaal rooster
 • Onafhankelijke water- en heliumkoeling
 • Geen contaminatie voor de bediener

Nieuwe functie

 • Meer dan 7 isotopen met één enkel systeem
 • Volledig geautomatiseerd proces
 • Meer veiligheid voor de bediener
 • Geïntegreerde gedegradeerde folie in de shuttle
 • Slechts één target voor alle isotopen

ALCEO is een volledig geautomatiseerd verwerkingssysteem voor vaste stoffen, bedoeld voor de productie van radionucliden gebruikt in radiofarmaceutica. De geproduceerde radionucliden zijn beschikbaar in een vorm die voor radiofarmaceutische synthese geschikt is. Met het geïntegreerde systeem kan men alle handelingen zonder handmatige interventie van bedieners uitvoeren.

De ALCEO-reeks is een groep machines die men op basis van diverse parameters kan configureren, zoals:

 • het type isotoop
 • de specifieke radio-isotopen die men moet produceren
 • gebruik van een “cassette voor eenmalig gebruik”
 • het type proces gekozen voor de productie van verschillende radio-isotopen:
  Gemengd: verschillende productieprocessen worden uitgevoerd vanuit dezelfde configuratie
  Gescheiden: elk productieproces heeft een eigen, specifieke configuratie).

De radio-isotopen die men kan produceren, zijn 61Cu, 64Cu, 89Zr, 124I, 123I, 68Ga, 44Sc, 86Y en 45Ti.

Alle ALCEO-configuraties hebben een enkelvoudig PTS (pneumatisch transfersysteem) en koelsysteemeenheid: het transport van de target naar de betreffende module wordt via een target-switch uitgevoerd.
De geproduceerde radionucliden zijn beschikbaar in een vorm die voor radiofarmaceutische synthese geschikt is.
Met het geïntegreerde systeem kan men alle handelingen zonder handmatige interventie van bedieners uitvoeren.
Het ALCEO-systeem is ontworpen voor het toepassen van commerciële cyclotrons met een energie tussen 5 en 30 Mev.

ALCEO METAL 61Cu, 64Cu, 89Zr, 68Ga, 44Sc, 86Y EN 45Ti – verwerkingssysteem voor vaste stoffen

Met de ALCEO METAL kan men bestraling uitvoeren van een galvanische depositie van nikkel/zink 64-61Ni/68Zn bedoeld om de radionuclide 64-61Cu/68Ga te verkrijgen.

Het bestaat uit twee modules voor de productie van 64-61Cu/68Ga en één enkele PTS.

Het kan ook worden gebruikt voor de bestraling van een blad natuurlijk Yttrium 89Y en Scandium 45Sc bedoeld om de radionuclide 89Zr te verkrijgen. Het bestaat uit twee modules voor de productie van 89Zr en één enkele PTS.

Voortaan is het ook mogelijk om met zouten te werken: Men kan de Alceo gebruiken voor de bestraling van gecomprimeerd calcium/strontiumcarbonaatpoeder (44Ca/86Sr) bedoeld om de radionuclide 44Sc & 86Y te verkrijgen.

Metal isotope automatic production system

Externe beplating & poedercomprimeerstation

De EXTERNE PLATING is een onafhankelijke module van het Alceo Metal-systeem waarmee men de elektrische depositie van isotopen in een afgescheiden zone kan uitvoeren. Het kan de volgende handelingen uitvoeren: automatische depositie van de nikkel/zink die in de target-shuttle bestraald moet worden.

Het POEDERCOMPRIMEERSTATION is een onafhankelijke module van het Alceo Metal-systeem waarmee men zout in een afgescheiden zone kan comprimeren. Het kan de volgende handelingen uitvoeren: de pellet maken van de calcium/strontiumcarbonaat die in de target-shuttle bestraald moet worden

Metal target-shuttle

De target is het bestanddeel dat rechtstreeks door de cyclotron-balk wordt bestraald: het is een verrijkt isotoop dat de positron-stralers na de bestraling produceert.

Met de Alceo target-shuttle kan men de automatische positionering van de target uitvoeren (depositie, folie of gecomprimeerd poeder) tegenover de cyclotron-balk. Wanneer de shuttle op de PTS is gepositioneerd, kan de target bestraald worden. De shuttle is uitgerust met een speciale beker die als geïntegreerde gedegradeerde folie van het systeem werkt.

PTS – Bestralingseenheid

De bestralingseenheid is rechtstreeks verbonden met de cyclotron en garandeert de correcte positionering van de target tegenover de poort van de balk. De positionering van de target gebeurt volledig geautomatiseerd. De eenheid is verbonden met een eigen “water- en heliumkoelsysteem”. Het koelsysteem is verbonden met het koud water- en heliumcircuit van de cyclotron als een normale vloeibare target.

EDS – Oplos-/transfer-/opslagmodule

Dit kan geplaatst worden in een hete cel die via de flexibele slang voor de target-transfer met de cyclotron verbonden is. Het is een pneumatisch systeem dat de volgende handelingen op automatische wijze uitvoert:

 • automatische shuttle-transfer tussen de hete cel en de cyclotron
 • automatische verwijdering van de geïntegreerde gedegradeerde folie van de shuttle (kap)
 • oplossing van de bestraalde isotoop
 • opslag van target-shuttles via het geïntegreerde roterende station.

Oplosprocessen worden uitgevoerd door gescheiden capillaire circuits om elke vorm van kruisbesmetting te verlijden. In de hete cel worden 7 verschillende oploskoppen geplaatst om de productie van alle isotopen zonder kruisbesmetting uit te voeren.

TADDEO-PRF – Zuiveringsmodule

Dit kan in een hete cel worden geplaatst en moet via capillaire lijnen met de EDS-module verbonden worden. De TADDEO-PRF-module bevat de nodige bestanddelen voor de zuivering via ionenchromatografie van de geproduceerde isotoop (64-61Cu/68Ga/89Zr/45Ti/44Sc/86Sr en nog meer). De module is op basis van een cassette voor eenmalig gebruik.

ALCEO HALOGEN 123I, 124I – Verwerkingssysteem voor vaste stoffen

Met de ALCEO HALOGEN kan men de bestraling uitvoeren van een telluriumoxide-depositie 124Te en 123Te om de equivalente radionuclide 124I en 123I te verkrijgen.

Het bestaat uit een module voor de productie van 124I en 123I (gemengd proces) en één enkele PTS.

Halogen isotope automatic production system

TGT 124I – Target-shuttle

De target is het bestanddeel dat rechtstreeks door de cyclotron-balk wordt bestraald: het is een verrijkt metaalisotoop (123Te en 124Te) dat de positron-stralers (123I en 124I) na de bestraling produceert.

Met de Alceo Halogen target-shuttle kan men de automatische positionering uitvoeren van de depositie tegenover de cyclotron-balk. Wanneer de shuttle op de PTS is gepositioneerd, kan de target bestraald worden.

PTS – Bestralingseenheid

De bestralingseenheid is rechtstreeks verbonden met de cyclotron en garandeert de correcte positionering van de target tegenover de poort van de balk. De positionering van de target gebeurt volledig geautomatiseerd. De eenheid is verbonden met een eigen “water- en heliumkoelsysteem”. Het koelsysteem is verbonden met het koud water- en heliumcircuit van de cyclotron als een normale vloeibare target.

EVP – Jodiumverdamping/zuiveringseenheid

De eenheid kan in een hete cel worden geplaatst en moet via de target-transferslang met de PTS-eenheid worden verbonden. De EVP-module bevat de nodige bestanddelen voor de volgende handelingen:

 • automatische transfer van de target-shuttle tussen de hete cel en de cyclotron
 • beplating van de target (telluriumdioxide) op de target-shuttle
 • verdamping van het jodiumradioisotoop van de bestraalde target.

Voor de zuivering wordt gebruik gemaakt van een “cassette voor eenmalig gebruik”, om contaminatie van de module te vermijden. Comecer levert de cassette, terwijl de preparatie van de vereiste synthese-middelen de verantwoordelijkheid van de klant is.

ALCEO RETROFIT – Productie van 64Cu, 89Zr en 68Ga voor laboratoria zonder standaardinstelling voor vaste stoffen

ALCEO METAL RETROFIT is de beste oplossing voor een reeds bestaand laboratorium waar de hete cellen en de sleuven voor capillaire passage niet aan de vereisten voldoen voor een correcte installatie van de ALCEO METAL.

De ALCEO METAL RETROFIT is gebaseerd op ‘accessoires’ zoals de standaard Alceo Metal, maar de oplos- en zuiveringsfasen zijn in afzonderlijke zones gescheiden. In deze configuratie bestaat de verbinding tussen de twee zones uit een enkele capillair voor vloeistoftransfer en niet uit een complex pneumatisch transfersysteem voor de target met behulp van een ribbelbuis. In de volledig uitgeruste configuratie kan men aldus 64Cu, 89Zr en 68Ga produceren.

Metal Retrofit isotope automatic production system

Sign up for your Comecer Account

If you already have a Comecer Account, log in for faster access. Members get access to our on demand and live webinars, guides, product data sheets, catalogues, exclusive videos, and more.

 
 
 
 
 
 
I have read and understood the information notice pursuant to Art. 13 GDPR (Information notice – Privacy Policy)
 
 
RTS - Radionuclide Transfer Systeem

RTS

Radionuclidetransfersysteem

BBS - Shielded Cells for Synthesis Modules

BBS Series

Geïsoleerde cellen voor synthesemodules

Synthesis Module for radiopharmaceuticals

Taddeo

Synthesemodule voor radiopharmaceutica

Zoek de Comecer-producten die het meest geschikt zijn voor uw behoeften en werkgebied

Cancel

Technical

Chiudi

Cancel

Statistical

Chiudi

Cancel

Targeting

Chiudi